TBI Inhousedag

TBI (Techniek, Bouw en Infra
Bij het opleiden van nieuwe werknemers biedt TBI verschillende traineeships aan. De inhoud van deze traineeships werden tijdens de Inhousedag TBI belicht onder een aantal studenten. De krapte in de arbeidsmarkt maakt trainees schaars en daar was een video bij nodig. Hoe kunnen we ook online onze traineeships aan de man brengen?
Een vlotte video reportage met voldoende inhoud over de traineeships, maar ook een verslaglegging van hoe de Inhousedag eruit zag. De passie vanuit de huidige trainees wordt kort belicht en de sfeer van de video is warm en welkom.