Stichting Vrienden van de GSR

Stichting Vrienden van de GSR.
Met een video wilde de stichting meer bekendheid genereren en leden werven.
Een video die werving stimuleert.

Bij de Vrienden van de GSR ging het om het creëren van likeability en bekendheid. Een stichting dat draait op donaties moest in een korte tijd precies vertellen wat de kern van haar bestaan was.

De bedoeling was het opzetten van een vlotte, pakkende video, met oog voor detail. Ook moest het verhaal inhoudelijk sterk zijn.