Stichting Vrienden van de GSR

Stichting Vrienden van de GSR.
Met een video wilde de stichting meer bekendheid genereren en leden werven.
Een video die werving stimuleert.