AI-Openers

Symson is een AI-tool die ingezet wordt voor pricing en demand-forecasting.
Het product en het onderwerp AI toegankelijker maken voor de doelgroep, om hiermee conversie te verhogen.
Praatprogramma waarin AI met klanten besproken wordt.

Een nieuwe stijl hanteren met een online praatprogramma? Natuurlijk! Wij hebben samen met Symson het programma AI-Openers ontwikkeld en geproduceerd.

Veel mensen hebben over AI gehoord, maar weten niet zo goed wat het inhoudt. Daarom hebben wij storytelling gebruikt om dit voor de doelgroep toegankelijk te maken.

Resultaat? Meer conversie en interesse naar het product Symson, en meer aandacht naar het onderwerp.